مراحل ثبت نام فروشندگان

فروشنده عزیز :
در راستای اجرای بهینه قرارداد فی مابین و تسهیل ارائه خدمات بهتر به مشتریان، قرارداد همکاری با تی تخفیف به صورت الکترونیک در اختیار شما قرار گرفته و در صورت مطالعه و تایید شما، از لحاظ قانونی الزام آور می باشد.

  • تی تخفیف حق تغییر مفاد قرارداد را در هر زمانی داشته و این تغییرات و همچنین اطلاعیه ها و ابلاغیه ها توسط تی تخفیف در پنل کاربری فروشندگان و وبسایت سلر تی تخفیف اعلام می شود که به منزله ی ابلاغ به فروشنده می باشد. فروشندگان متعهد هستند تمامی اطلاعیه ها را با دقت مطالعه نموده و طبق آن عمل نمایند. تغییرات به طور خودکار روی حساب کاربری فروشنده قرار گرفته و به منزله ی اصلاحیه و الحاقیه قرارداد محسوب شده و فروشنده متعهد به رعایت مقررات به روز شده می باشد و نیاز به هیچگونه تشریفات دیگری جهت امضا و ابلاغ نمی باشد.
  • پس از ثبت نام ، تکمیل و تایید حساب کاربری، می توانید نسخه آنلاین قرارداد و اطلاعات تجاری خود را مشاهده کنید. لطفا توجه کنید که نیازی به چاپ و ارسال قرارداد به دفاتر تی تخفیف نیست.
  • راهنما و آموزش ثبت نام فروشندگان تی تخفیف